dimarts, 29 de maig de 2012

Relat des de Xile

Xile va ser el segon país del món després d’Anglaterra a seguir el moviment
escolta.
El 23 de març de 1909 arriba a Xile Robert Baden-Powell, es rebut pel
president de llavors per exposar el moviment escolta.
El primer grup escolta que va sorgir es deia Brigada Central, que més tard
es va passar a dir “Grupo Alcibiades Vicencio del Instituto Nacional”. El 21
de març de 1909 es realitza la primera excursió i des d’aquell moment es
considera la data oficial de naixement dels Boy-scouts a Xile
El moviment escolta presenta diferents variants, anomenades: tradicional i
renovada.
Els membres de l’Associació de Guies i escoltes de Xile usen una camisa
gris perla amb uns texans blaus y el fulard. Aquesta institució aplica una visió
renovada del mètode escolta sense deixar de perdre l’esperit.
Els membres de l’Agrupació Nacional de Xile usen un uniforme caqui amb
pantalons curts, també porten una boina o barret junt amb el fulard. Aquesta
institució aplica un mètode més tradicional.
Woodcraft Chile va ser fundada l’any 2003, treballa amb un mètode tradicional
però actualitza i modernitza els seus plans de treball cada 4 anys, amb la
finalitat de no perdre la vigència de l'escoltisme  d'vui en dia, la seva idea eé
combinar la modernitat i lo tradicional, a més a més també fica èmfasis amb
la mística i tradicions d’alguns grups ja extingits, com per exemple, les Tribus
Scouts i Totemizacion.